Podemos – Marea de Vigo comprométense a unha «reforma radical» da política municipal de protección e benestar animal

Imagen de archivo del Concello de Vigo.

A coalición Podemos – Marea de Vigo defende que se consensúe coas organizacións ecoloxistas, animalistas, colectivos sociais, veciñais e a Universidade de Vigo unha Carta de Principios Programáticos e Compromisos do Concello de Vigo en relación ao benestar e a protección animal no noso municipio

Hoxe Podemos – Marea de Vigo participa nun acto público en VigoZoo. Facemos ese acto para denunciar a sucesión de mortes de animais en situacións anómalas que se producen en Vigozoo desde hai anos. A nosa coalición quere transmitir publicamente o seu enorme anoxo e indignación pola situación de total abandono das actuais instalacións. Pensamos que o concepto de zoo tradicional é obsoleto e a nosa proposta é reformular o modelo do zoo para que se reconverta en algo totalmente diferente. É inadmisible que Vigozoo siga sendo un cárcere de animais e pensamos que debería reconverterse nun lugar onde a cidadanía viguesa senta a necesidade de amar e respectar a natureza. Debería transformarse nun lugar de apoio ao estudo, a investigación e a aprendizaxe ambiental. Ademais propoñemos a aplicación da estratexia ZOO XXI para reconverter o Zoo da Madroa nun santuario de especies protexidas, anulando calquera nova adquisición de animais salvaxes.

ZFV

Podemos – Marea de Vigo queremos poñer en valor a aprobación da Lei de Benestar Animal que é unha normativa que impulsamos desde Unidas Podemos e que ten como obxectivo protexer aos animais de calquera forma de malos tratos ou neglixencia. Esta lei establece un rigoroso marco legal para regular a maneira en que os animais son tratados en todas as etapas da súa vida, desde o seu nacemento ata a súa morte. Unidas Podemos sempre defendeu o benestar animal, con medidas como a rebaixa no IVE dos servizos veterinarios e os produtos de alimentación animal; a tipificación do delito de malos tratos aos animais salvaxes e a elevación de penas por malos tratos e abandono de animais domésticos; a eliminación de axudas e subvencións relacionadas coa tauromaquia, así como a prohibición de espectáculos que impliquen malos tratos animais. Ademais, impulsamos a reforma do Código Civil no Congreso de Deputados para que os animais deixarán de ser considerados cousas e fosen recoñecidos como seres sententes.

A coalición Podemos – Marea de Vigo defende que se consensúe coas organizacións ecoloxistas, animalistas, colectivos sociais, veciñais e a Universidade de Vigo unha Carta de Principios Programáticos e Compromisos do Concello de Vigo en relación ao benestar e a protección animal no noso municipio. Devandita carta debería ser posteriormente discutida e aprobada no Pleno do Concello.

Tamén defendemos a creación dun Observatorio ou Instituto Municipal de Protección Animal para implementar, desenvolver, coordinar, vixiar, avaliar e efectuar o seguimento ás Políticas de Protección e Benestar Animal no Concello de Vigo. Ese observatorio realizaría un seguimento da situación dos animais no termo municipal de Vigo e xeraría os espazos de colaboración interinstitucional e apoio técnico en relación a todos os equipamentos públicos municipais creados e destinados á protección e ao benestar animal na nosa cidade.

Podemos – Marea de Vigo opinamos que hai que avanzar xa en modelos alternativos de coxestión que permita aos colectivos ecoloxistas, ambientalistas e asociacións animalistas participar na xestión da protectora municipal de Vigo, para evitar, entre outras cousas, abandono de animais, malos tratos, perigo de epidemias e sobrepoboación de animais en situación de rúa.

Igualmente parécenos necesaria a coxestión dos parques zoosanitarios con asociacións protectoras de animais e promover o control dos animais domésticos aplicando a normativa vixente de obrigatoriedade do uso do microchip.

Parécenos necesaria a promoción de campañas de concienciación da cidadanía sobre o dereito de todos os seres vivos a ter un trato respectuoso.

Facilitar a vida cotiá daquelas persoas que teñen animais domésticos: permitindo aos cans viaxar no transporte público, como sucede noutros territorios europeos, ou crear garderías municipais para que se poidan deixar os animais domésticos durante estancias curtas ou vacacións, evitando o abandono. Marea de Vigo non dará licenza a espectáculos circenses que utilicen animais nas súas actuacións. Ademais propoñemos a creación no noso Concello dunha unidade municipal especializada en benestar animal encargada do rescate, a vixilancia e o control do cumprimento da actual normativa en materia de protección animal.