Os xulgados e tribunais galegos resolveron o ano pasado máis de 300.000 casos, un 19 % máis que en 2020

A pesar de que o ingreso aumentou un 10 %, ata os 323.618 procedementos, os asuntos en trámite descenderon un 7 %

A taxa de litixiosidade na comunidade foi de 120 casos por cada 1.000 habitantes, por baixo da media do Estado, que se situou en 132

Todas as xurisdicións experimentaron, en todas as provincias, un importante incremento no número de asuntos rexistrados e no de resoltos

Os xulgados e tribunais galegos resolveron o ano pasado 332.847 procedementos, un 19,1 % máis que en 2020, e un 2 % máis que en 2019, o ano previo á crise sanitaria. A taxa de resolución, que pon en relación o volume de entrada coa capacidade de finalización de asuntos dos órganos xudiciais, rexistrou un aumento interanual dun 8,2 %, situándose en 1,03, o que indica que en 2021 resolveron máis casos dos que ingresaron.

O ano pasado os órganos iniciaron 323.618 novos asuntos, un 10 % máis que en 2020, un ano marcado pola pandemia da COVID-19, e un 2,5 % menos que en 2019, cando recibiron 332.028 procedementos. A taxa de litixiosidade foi de 120,1 asuntos por cada 1.000 habitantes, por baixo da media do Estado, que se situou en 132,3. A 31 de decembro de 2021, os xulgados e tribunais de Galicia tiñan 156.027 casos en trámite, un 7,2 % menos que nas mesmas datas do ano anterior, e practicamente os mesmos que en 2019, cando tiñan abertos 156.511 procedementos.

O informe feito público hoxe pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX), polo tanto, reflicte que os órganos xudiciais da comunidade rexistraron unha actividade similar a anos anteriores á crise sanitaria. No conxunto do Estado, os xulgados e tribunais ingresaron o ano pasado 6.270.334 asuntos, un 13,4 % máis que en 2020, e apenas un 0,1 % menos que en 2019, e resolveron 6.321.593 casos, un 20,9 % máis que en 2020, e un 4 % máis que en 2019.

Datos por xurisdicións

Tanto a entrada como a resolución de asuntos aumentou en 2021 en todas as provincias e en todas as xurisdicións, nas que descenderon os procedementos en trámite. Na Civil, o número de casos ingresados en Galicia en 2021 foi de 145.175, o que supón unha subida do 8,7 % respecto ao mesmo período do ano anterior. O ano pasado resolvéronse 149.603 asuntos, un 21,3 % máis, quedando en trámite ao final do exercicio 83.124, un 7,4 % menos que a finais de 2020.

Na xurisdición Penal entraron 134.010 procedementos, o que representa un 8,6 % máis que en 2020. O número de casos resoltos foi de 137.964 (un 13,9 % máis) e o de asuntos en trámite ao final do período de 37.852 (un 10,2 % menos).

Na xurisdición Contencioso-administrativa ingresaron 9.358 asuntos o ano pasado, o que supón un aumento interanual do 12,9 %. Resolvéronse 9.848 casos, un 23,7 % máis que no exercicio anterior, e quedaron en trámite 7.269, un 3,8 % menos que en 2020.

Por último, a xurisdición Social tamén experimentou un aumento na entrada de asuntos, xa que os 35.075 ingresados son un 21 % máis que en 2020. O número de procedementos resoltos nesta xurisdición foi de 35.432 (un 30,9 % máis) e quedaron en trámite ao final do período 27.782, un 2,8 % menos que o ano anterior.