O Porriño habilita unha axuda extra de emerxencia social para as familias e persoas más desfavorecidas co gallo do estado de alarma

Concello de O Porriño.

Habilítase unha partida de 20.000 euros mediante crédito extraordinario

O Concello de O Porriño habilitou unha partida de 20.000 euros mediante crédito extraordinario para atender ás familias máis desfavorecidas e persoas con dificultades económicas para que poidan abastecerse de alimentos frescos e productos básicos de primeira necesidade.

Tratase de unha acción extra motivada polo actual estado de alarma pola pandemia do coronavirus e que complementa á axuda periódica que distribue o Banco de Alimentos “SOS Porriño”.

Coa achega deses 20.000 euros estableceuse un contrato co Supermercado Froiz da rúa Ramón Gónzalez para que as persoas e familias más desfavorecidas poidan aprovisionarse de productos de primeira necesidade. As súas compras se van descontando desa cantidade de 20.000 €.

Cada familia ou persoa interesada en acollerse a esta axuda extraordinaria deberá realizar a súa solicitude ao departamento de Servizos Sociais do Concello a través do número electrónico 986 33 50 00 (extensión 6).

Os técnicos de Servizos Sociais valoran cada caso en función de que se trate dun solicitante individual ou familiar, número de membros, se hai menores, parados de longa duración ou persoas dependentes. En función de distintos báremos asignaselles unha coantía semanal por cuio importe poderán realizar a súa compra. Tamén están tipificados os productos e alimentos que poderán adquirir.

Para realizar esa compra indicaselles que deberán acudir individualmente ou unha persoa por familia, preferentemente en horario de tarde, para evitar aglomeracións.

A duración desta achega está prevista para mes e medio “sen descartar que teñamos necesidade dunha ampliación pola duración das actuáis medidas de confinamento e restricción da movilidade”, indicou David Alonso, concelleiro responsable de Servizos Sociais.