Eliminado un punto de vertido de augas residuais a un afluente do Rego Vilanova en Cangas

Os técnicos do Plan de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia,  localizaron este foco na parroquia do Hío nunha inspección rutineira de control no dominio público

Os inspectores identificaron a orixe do vertido nun pozo de rexistro da rede municipal

Augas de Galicia requiriulle ao Concello a adopción das medidas correctoras oportunas, verificando recentemente o cese do foco tras as reparacións realizadas

.-. A Xunta eliminou un punto de  vertido de augas residuais a un rego innominado, afluente do rego Vilanova, no concello de Cangas.

Os técnicos do Plan de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia, localizaron este foco no lugar de Vilanova, na parroquia do Hío, no marco das inspeccións rutineiras no dominio público dos municipios.

As comprobacións realizadas polos técnicos da Xunta na zona permitiron localizar nun pozo de rexistro da rede municipal de saneamento a orixe do vertido ao dominio público hidráulico.

O persoal de Augas de Galicia puxo esta situación en coñecemento do Concello de Cangas co obxectivo de que levase a cabo as actuacións necesarias para emendar o punto de vertido.

Nunha nova inspección efectuada ao lugar por parte do persoal de Augas de Galicia confirmouse a reparación do pozo de rexistro e a instalación dun nivel de seguridade destinado a evitar un novo deterioro do rexistro, o que permitiu o cese do vertido de augas residuais.