A Xunta licita por máis de 200.000 € a redacción do proxecto para construír 20 vivendas de promoción pública no concello de Mos

A adxudicataria disporá dun prazo de dous meses para elaborar o proxecto básico e de tres meses e medio máis para a redacción do proxecto de execución

A Xunta de Galicia acaba de licitar, por un importe de 201.263,37 euros, IVE incluído, o contrato para a redacción do proxecto e dirección de obra para a construción de 20 vivendas de promoción pública (VPP) na parcela 702 do Plan Parcial de San Eleuterio, no Concello de Mos, que cede ao Instituto Galego da Vivenda e Solo os terreos para a construción das referidas vivendas.

As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 31 de maio.

En canto á adxudicataria, disporá dun prazo de dous meses para elaborar o proxecto básico e de tres meses e medio máis para a redacción do proxecto de execución. Estes prazos contaranse a partir da data de sinatura do contrato.