A UVigo aproba por unanimidade solicitar a implantación en exclusiva do Mestrado en Enxeñaría Aeronáutica

Na reunión tamén se deu o visto bo aos Premios Extraordinarios de Doutoramento

A Universidade de Vigo pedirá á Xunta de Galicia a implantación, en exclusiva, do Mestrado en Enxeñaría Aeronáutica. Así o aprobou este xoves por unanimidade o seu Consello de Goberno nunha sesión extraordinaria convocada co obxectivo de desbloquear a situación deste título e poder así implantalo o vindeiro curso académico 2022/2023 na Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo do campus de Ourense. Na reunión tamén se deu o visto bo á concesión dos Premios Extraordinarios de Doutoramento correspondentes ao curso 2020/2021 a 30 estudantes da Universidade de Vigo, o 73% deles mulleres.

Dous anos de evolución

A sesión, que tivo lugar no paraninfo do edificio Ernestina Otero e a través de Campus Remoto, estivo presidida por Manuel Reigosa, reitor da Universidade de Vigo. Na súa intervención, explicou como este mestrado “é un tema que leva enquistado xa máis de dous anos” e fixo un repaso pola evolución do acontecido. Así, lembrou como a Xunta de Galicia, ante a petición tanto da Universidade de Vigo como da Coruña de pór en marcha este título profesionalizante, decidiu aplicar o acordo existente entre as tres universidades galegas e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de que se hai interese por parte de varias institucións académicas nun mestrado este debe ser interuniversitario.

“Eu non teño ningunha queixa a este respecto. Creo que a Xunta de Galicia fixo as cousas ben. Buscamos unha persoa independente que entre as dúas propostas que había sobre a mesa fixo unha arbitraxe, que foi aceptada polas partes e comezamos as negociacións”, sinalou. Inicialmente, detallou Reigosa na súa intervención, houbo negociacións entre as escolas implicadas de cada universidade, pero non frutificaron e pasaron a negociar os equipos reitorais, chegando a un acordo “que entendíamos que era razoable”.

O acordado, dixo, contemplaba que no primeiro curso do mestrado todo o alumnado formaría parte única e exclusivamente da Universidade de Vigo e que a docencia se impartiría toda ela en Ourense, agás dúas semanas de prácticas na Coruña. En segundo, o alumnado que elixise a especialidade prevista para a UDC pediría traslado de expediente e faría alí esa orientación. Porén, dixo o reitor, este acordo “finalmente non se substanciou en nada” e “a reitoría da Coruña deu un paso atrás e dixo que se desvencellaba”.

Chegados a este punto, explicou no Consello de Goberno Manolo Ramos, vicerreitor de Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado, “en novembro, unha vez que a Universidade da Coruña deu por roto o acordo, nós sentímonos libres para facer unha proposta propia e comentámoslle á Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo que presentara a súa memoria”.

Neste senso, o vicerreitor quixo “destacar a lealdade institucional da escola, que non presentou esta proposta, a pesar das presións internas e externas que nos consta que tivo, ata que desde esta reitoría lle indicamos que era o momento axeitado para facelo”. A memoria de título realizada desde a Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo e aprobada este xoves, dixo o reitor, “é unha proposta que facemos nós como Universidade” e quixo dar o seu agradecemento persoal “a todas as persoas que estiveron implicadas no proceso dentro da escola, pola súa paciencia e o seu bo tino. As negociacións foron complexas, tivemos que ceder en moitas cousas, e a Universidade de Vigo sempre estivo impecable grazas en gran parte ao seu traballo”.

Aprobada a memoria polo Consello de Goberno, o reitor salientou que “o lóxico é que este mestrado estea en Ourense e así o imos propoñer ante a Xunta de Galicia”. Sobre a petición de ser un título non interuniversitario, exclusivo da UVigo, Manuel Reigosa puxo o foco no feito de que o seu carácter profesionalizante diferenza a este mestrado doutros que si son compartidos. Con todo, engadiu o responsable académico, “tamén teño que dicir que nós pensamos que un bo acordo sempre é mellor que un xuízo” polo que, dixo, “se nalgún momento se abre a posibilidade de negociación rápida, pois non imos permitir é que este se alongue máis aínda no tempo, seguimos coas portas abertas para que, co plan que estaba xa inicialmente aprobado pola escola e co visto bo por parte de reitoría, fagamos ese mestrado interuniversitario. Pero creo que xa abonda de perder o tempo”.

Memoria do Mestrado en Enxeñaría Aeronáutica

memoria para a solicitude da verificación do título de Mestrado en Enxeñaría Aeronáutica aprobada este xoves foi realizada por unha comisión de redacción de cinco membros derivada da Xunta de Centro da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo. Para o seu desenvolvemento mantivéronse tamén contactos con diferentes axentes externos, entre eles asociacións da contorna, empresas relacionadas co sector aeronáutico, centros de investigación e tecnoloxía e centros que imparten a titulación afíns, contando a proposta con cartas de apoio de case medio centenar de entidades.

Este título singular no Sistema Universitario de Galicia, indícase na memoria, “é fundamental para formar profesionais de alta cualificación no sector” e con el dáse a oportunidade ás e aos estudantes do Grao en Enxeñaría Aeroespacial que actualmente se forman na UVigo de que completen a súa formación e poidan alcanzar a titulación de enxeñeira ou enxeñeiro aeronáutico. A Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo imparte desde o curso 2016/17 este grao, que ten unha das notas de acceso máis altas de Galicia e cuxo 90 % do alumnado é galego. O mestrado, recóllese na súa memoria, deseñouse buscando o obxectivo de formar enxeñeiras e enxeñeiros aeronáuticos “preparados para o seu acceso ao mercado laboral e impulsar o desenvolvemento do sector aeroespacial en Galicia”, destacando a importancia da formación de recursos humanos dentro da aposta por este sector desde o eido público e privado.

O mestrado proposto pola UVigo axústase á Orde CIN/312/2009 do 9 de febreiro de 2009, que establece os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten ao exercicio da profesión de enxeñeira e enxeñeiro aeronáutico. Así, o plan de estudos recolle todos os aspectos definidos nesta orde tanto a nivel de acceso como de contidos. Para iso deseñouse un plan de estudos de 120 créditos ECTS: 72 de materias obrigatorias, 36 de materias optativas (a elixir 30), 6 de prácticas externas obrigatorias e 12 de Traballo Fin de Máster. O título contempla a especialidade de Sistemas Espaciais, que ofrecerá ao alumnado “competencias relativas á concepción de produtos espaciais que correspondan ás necesidades do cliente, definindo funcións, conceptos e arquitecturas”. As prazas de novo ingreso ofertadas ascende a 30. Na memoria detállanse os recursos humanos, materiais e servizos dispoñibles para a súa impartición no campus de Ourense, ao que se engade o proxecto de construír un novo edificio para a Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo.