A Deputación ofrece aos 46 concellos de menos de 20.000 habitantes adheridos ao CAAN un novo servizo de esterilización de gatos procedentes de colonias felinas

O presidente da institución provincial, Luis López, informou que se remitirá unha carta aos alcaldes e alcaldesas informándolles deste novo servizo e do procedemento a seguir para poder solicitalo

A  Deputación de Pontevedra ofrece a partir deste ano aos 46 concellos de menos de 20.000 habitantes adheridos ao CAAN (Centro de Acollida e Protección Animal de Armenteira) o servizo de esterilización de gatos procedentes de colonias felinas legalmente establecidas. O presidente da institución provincial, Luis López, informou en rolda de prensa que se remitirá unha carta aos alcaldes e alcaldesas informándolles deste novo servizo e do procedemento a seguir para poder solicitalo.

Ata o de agora, tal e como explicou o presidente provincial,  a Deputación de Pontevedra, a través do CAAN, ofrecía colaboración aos concellos en canto á redacción dos plans de xestión de colonias felinas. Con este novo servizo, a Deputación amplía as prestacións apoiando aos gobernos locais para dar cumprimento á Lei que determina que están obrigados a xestionar as colonias felinas, identificando, esterilizando, vacinando e desparasitando os animais que as integran.

“Os recursos económicos e humanos dos concellos- asegurou Luis López- , sobre todo dos pequenos, son os que son, cada vez máis limitados. Por iso o noso obxectivo é axudalos, neste caso ademais, para que poidan dar cumprimento a un imperativo legal”. Deste xeito, os concellos interesados deberán achegar a solicitude de esterilización de gatos recollidos nas colonias felinas, así como unha memoria na que se especifique, entre outras cuestións, o número de colonias no seu termo municipal e os animais presentes en cada unha delas.

A colaboración da Deputación será prestada a través dos servizos veterinarios do CAAN. O concello deberá contactar co centro indicando o número de gatos que desexa esterilizar.  Por razóns de operatividade, será 10 o número máximo de felinos que poderán ser recollidos por día e as solicitudes atenderanse por estrito orde de entrada. A recollida dos animais, por parte dos concellos, deberá realizarse no prazo máximo de 36 horas dende a súa chegada ao CAAN e, xunto aos animais, entregaráselles un certificado de esterilización no que se indicarán as intervencións realizadas, os coidados e tratamentos a ter en conta.

Este novo servizo que ofrece a Deputación a través do CAAN enmárcase no novo contrato adxudicado a Tragsa e a través do cal a institución provincial investirá 1,4 millóns de euros ata finais do 2025. O novo contrato contempla a retirada de cans, a xestión da entrega de animais e a esterilización de gatos das colonias felinas dos concellos da provincia con menos de 20.000 habitantes. Ademais  inclúe a realización de tarefas de mantemento e coidado dos animais recollidos, así como a súa identificación, revisión, tratamento sanitario, esterilizacións, asistencia veterinaria e xestión de adopcións de animais declarados abandonados. A través do CAAN tamén se deseñan e desenvolven campañas de adopción, fórmase a técnicos e autoridades municipais, inícianse e dáselle seguimento aos expedientes de protección animal e en materia de animais potencialmente perigosos, realízanse estudos e informes e colabórase en investigacións sobre saúde e benestar animal.